لینک مستقیم فایل بررسی حجاب از نگاه عالمان دینی و نظام حقوقی ایران

با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل بررسی حجاب از نگاه عالمان دینی و نظام حقوقی ایران قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:حجاب در حقوق ایران,حجاب از دیدگاه عالمان دینی,حجاب از در نظام حقوقی ایران,بررسی فقهی حجاب,نظر فقها درباره حجاب,ارکان جرم بی حجابی,مجازات بی حجابی,دانلود پایان نامه حجاب

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مقدمه:

گرایش به پوشش و عفاف یک گرایش فطری در میان زنان و مردان است. اما میزان و شکل آن رابطة مستقیمی با اخلاق و فرهنگ جوامع داشته و دارد. احكام‌ اسلام‌ بر اساس‌ جلب‌ مصالح‌ و دفع ‌مفاسد مبتنی‌ بر فطرت پاك‌ انسان‌ و عدم‌ ضرر است‌. خالق‌ انسان‌ بهتر از هر نهاد یا منبعی‌ می‌داند كه‌نیاز فطری‌ انسان‌ چیست‌؛ زیرا بدون‌ تردید اگر پروردگار را تنها علت‌ اصلی‌ پیدایش‌عالم‌ هستی ‌بدانیم‌، به‌ طور قطع‌ علم‌ و عدالت‌ آن‌ ذات ‌بی‌همتا اقتضا دارد كه‌منبع‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ نیز برای‌ رفتار و گفتار شخصی‌ و اجتماعی‌ انسان‌باشد.

تاریخ مكتوب انسانی مدنی، بر این واقعیت گواهی می دهد كه همزمان با آغاز زندگی اجتماعی بشر، در قالب خانواده، خویشاوندان و جامعه، مفاهیم محرم و نامحرم و گونه ای از حریم گیری و محدودیت، به عنوان معیار بایدها و نباید ها در برقراری روابط جنسی، شكل معاشرت، چگونگی تماس گفتاری و پوشش بدنی، مطرح بوده و جلوه حجب، حیا و عفاف او به حساب می آمده است. یكی از نمادهای حیا و عفاف، نماد پوشش و لباس، بوده است و پایبندی به آن برای زنان یك كمال به حساب می آمده است. ولی چهار قرن پیش، در اثر رنسانس در غرب فرهنگ شرم ستیزی و عفت گریزی، طراحی گردید. با این تحول، محرم و نامحرم معنای خود را از دست داد، شرم، حیا و عفت همراه با لباس زن فرو ریخت، تمام محدودیتها، در تعامل دو جنس مخالف، از میان برداشته شد و پوشش اندام مشخص كنندة جنسیت زن، نشانه عقب ماندگی و مخالف حق آزادی او قلمداد گردید.

از آن جا كه در دهه‌های اخیر برخی كشورهای اروپایی محدودیت‌هایی برای پوشش زنان مسلمان وضع نموده‌اند، لذا تبیین حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل ضروری می‌باشد. این مقاله ضمن اشاره به مفاهیم ، مبانی و تاریخچه ی حجاب ، به بررسی این مقوله از منظر فقهی و حقوقی ( داخلی و بین المللی ) می پردازد. در نهایت برآیند مقاله این است كه با احراز شرایط در مورد مجرم، عمل بی حجابی، جرم تلقی می شود و قابل مجازات است و ممنوع دانستن حجاب نقض حقوق بشری افراد و آزادی دینی آنان است و بیشتر ناشی از فشارهای سیاسی و اجتماعی می‌باشد.

بی هیچ شبهه ای حجاب از مسلّمات شریعت و از واجبات قطعی و ضروری آن است ولااقل فقهای امامیه در این زمینه تردیدی ندارند . وظیفه پوشش كه اسلام براى زنان مقرر كردهاست ‏بدین معنى نیست كه از خانه بیرون نروند. زندانى كردن و حبس زن در اسلام مطرح نیست.پوشش زن در اسلام این است كه زن در معاشرت خود بامردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه‏گرى و خودنمایى نپردازد.آیات مربوطه همین معنىرا ذكر مى‏كند و فتواى فقها هم مؤید همین مطلب است و ما حدود این پوشش را با استفادهاز قرآن ومنابع سنت ذكر خواهیم كرد.

نشانه بودن «حجاب» برای «عفاف» گریزناپذیر است. پوشش، نشان عفاف است. عفت و حیا، خصلتی انسانی است كه تاریخ بر نمی تابد و مورد پذیرش تمامی انسانها بوده و هست. و انسانهای بزرگ و ادیان آسمانی نیز بدان توصیه كرده اند. در شریعت اسلامی نیز بر آن تأكید فراوان شده است. همین خصلت انسانی یكی از فلسفه های اصلی پوشش آدمی بوده است.

حیا و عفاف از ویژگیهای درونی انسان است و حجاب به شكل و قالب و نوع و چگونگی پوشش بر می گردد. تفاوت باطن و ظاهر یا روح و جسد و یا گوهر و صدف را می توان به عنوان تمثیل دراین زمینه به كاربرد.

پوشش اسلامی و حجاب یکی از آموزه‌های دین اسلام است که بسیاری از زنان مسلمان به عنوان تکلیف دینی به آن عمل می‌کنند. بر اساس موازین حقوق بشر نیز هر انسانی از حق آزادی فکر، وجدان و دین برخوردار است. این حق شامل اظهار عقیده و ایمان، تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومی خواهد بود (ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر).علیرغم بحث‌های فراوان، برخی كشورهای اروپایی با گذراندن قانون خاص، استفاده از پوشش اسلامی را در مدارس ابتدایی و راهنمایی ممنوع كردند؛ در نتیجه، محدودیت‌هایی برای زنان و دختران مسلمان ایجاد شده است.

فهرست مطالب

حجاب از نظر علماء و دانشوران حقوق ایران

4-1-بخش اول :حجاب از دیدگاه دانشوران ، فقها

4-1-1- حجاب وعفاف از منظر فقهی

4-1-2- تعریف مفاهیم حجاب شرعی

4-1-3- حجاب از منظر حقوقی

4-1-4- حجاب در حقوق بین الملل

4-1-5- قلمرو حجاب

4-1-6- فتوای فقهاء درباره حجاب

4-1-7-حجاب از دیدگاه مراجع تقلید

4-2-بخش دوم : حجاب در حقوق ایران

4-2-1- ارکان جرم قانونی بی حجابی

4-2-2-رکن مادی

4-2-3-رکن معنوی

4-2-4-مراحل جرایم

4-2-5-مرحله تعقیب جرایم

4-2-6-مرحله تحقیق جرایم

4-2-7-مرحله دادرسی جرایم

4-2-8-مرحله اجرای جرایم

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

ارزیابی فقهی حدود شناسی حجاب در مذاهب پنجگانه و نظام حقوقی ایران:حجاب و حدود آن,ارزیابی فقهی حدود حجاب,حدود حجاب در مذاهب خمسه,حدود حجاب در حقوق ایران,حدود حجاب در مذاهب پنجگانه,حجاب در فقه,حجاب در نظام حقوقی ایران,پایان نامه حجاب در مذاهب خمسه و حقوق ایران,پایان نامه حجاب و حدود آن

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمانهای مردم نهاد توانمندسازی کودکان خیابانی:مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی,دانلود مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی,پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی,ادبیات نظری توانمندسازی کودکان خیابانی,فصل دوم پایان نامه توانمندسازی کودکان خیابانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی,ادبیات و مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی

ارزیابی عملکرد سازمان بر مبنای رویکرد ترکیبی DEA و شبکه عصبی:ارزیابی عملکرد با DEA,پایان نامه ارزیابی عملکرد در پالایشگاه گاز,ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها,ارزیابی عملکرد پالایشگاه گاز با تحلیل پوششی داده ها,ارزیابی عملکرد پالایشگاه گاز با DEA,ارزیابی عملکرد با استفاده از شبکه های  عصبی مصنوعی,پایان نامه ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز با DEA و ANN,پایان نامه ارزیابی عملکرد,پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حدود شناسی حجاب و پوشش اسلامی:مبانی نظری حدود شناسی حجاب و پوشش اسلامی,دانلود مبانی نظری حدود شناسی حجاب و پوشش اسلامی,پیشینه تحقیق حدود شناسی حجاب و پوشش اسلامی,ادبیات نظری حدود شناسی حجاب و پوشش اسلامی,فصل دوم پایان نامه حدود شناسی حجاب و پوشش اسلامی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق حدود شناسی حجاب و پوشش اسلامی,ادبیات و مبانی نظری حدود شناسی حجاب و پوشش اسلامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 4:مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری,پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری,دانلود مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری,پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری,ادبیات نظری مدیریت ارتباط با مشتری,فصل دوم پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری,پیشینه تحقیق در مورد مدیریت ارتباط با مشتری,مبانی نظری در مورد مدیریت ارتباط با مشتری,دانلود پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری

موانع و راهكارهای مشاركت كاركنان در سیستم مدیریت محیط زیستی شركت ایران خودرو:صنعت,مشاركت,شركت ایران خودرو,سیستم مدیریت محیط زیستی,دانلود مقالات رشته محیط زیست,موانع و راهكارهای مشاركت كاركنان در سیستم مدیریت محیط زیستی,دانلود مقالات محیط زیست,سیستم همکاری در فروش فایل

پروپوزال بررسی و امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده:پروپوزال امکان سنجی استقرار ABC,هزینه یابی بر مبنای فعالیت,پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت,پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سازمان,الگوی دو بعدی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت,پروپوزال امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت,پروپوزال هزینه یابی بر مبنای فعالیت

فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت:فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت

پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته:پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته,

مبانی نظری شهر الکترونیک:مبانی نظری در مورد شهر الکترونیک,دانلود مبانی نظری شهر الکترونیک,دانلود پیشینه تحقیق شهر الکترونیک,پیشینه تحقیق شهر الکترونیک,ادبیات نظری شهر الکترونیک,فصل دوم پایان نامه شهر الکترونیک,ادبیات و مبانی نظری شهر الکترونیک,پیشینه تحقیق در مورد شهر الکترونیک